Påsen innehåller 26 brickor.

AAA E OO U ÄÄ Ö B G K LLLL N P RRRR SSSSS TTTT ?