Påsen innehåller 31 brickor.

AAA EE OO U ÄÄ Ö B DD G K LLLL NN P RRRR SSSSS TTTT V ?