Påsen innehåller 71 brickor.

AAAAA EEEEE IIII OOOOO UU ÅÅ ÄÄ ÖÖ B C DDDD FF GG HH J KK LLLLL M NNNN P RRRRRRR SSSSSSS TTTTTTT V Z ??