Påsen innehåller 45 brickor.

AAAA EE II OOO U Å ÄÄ Ö B D GG H K LLLLL M NNN P RRRRR SSSSSSS TTTTT V ??