Påsen innehåller 9 brickor.

A O U DDDD G K NN TT V X ?