Påsen innehåller 34 brickor.

A EEE I OOO U Ä B DDDD GG J K LL NNNN P RRR SSS TTT VV X Z ??