Påsen innehåller 21 brickor.

A E OO U DDDD GG K NNN P RR SS TT VV X Z ??