Påsen innehåller 17 brickor.

A E OO U DDDD G K NNN R SS TT V X Z ??