Påsen innehåller 26 brickor.

A EE OOO U DDDD GG J K NNNN P RR SSS TT VV X Z ??