Påsen innehåller 48 brickor.

AAA EEEE II OO U Å ÄÄ ÖÖ C DDDD F GGG J KKK LLLL MM NNN PP RRRR SSSSS TTT V X