Påsen innehåller 63 brickor.

AAAAA EEEEE III OOO UU ÅÅ ÄÄ Ö C DDDD FF GGG J KKK LLLL MM NNN PP RRRRR SSSSSSSS TTTTT V X ??