Påsen innehåller 67 brickor.

AAAAA EEEEEEE III OOO UU ÅÅ ÄÄ ÖÖ C DDDD FF GGG H J KKK LLLL MM NNN PP RRRRR SSSSSSSS TTTTT V X ??