Påsen innehåller 75 brickor.

AAAAA EEEEEEE IIII OOO UU Y ÅÅ ÄÄ ÖÖ C DDDDD FF GGG H J KKK LLLL MM NNNNN PP RRRRRR SSSSSSSS TTTTTT V X Z ??