Påsen innehåller 12 brickor.

AAA I Y Å ÄÄ G K LL N RR TT X Z