Påsen innehåller 44 brickor.

AAA EEEEEE II OO U Y ÅÅ ÄÄ Ö DDD G K LLLL MM NNN PP RRRRR SSS TT V X Z ??