Påsen innehåller 23 brickor.

AAA EE I Y ÅÅ ÄÄ Ö G K LLLL NN RR SS TT V X Z ?