Påsen innehåller 28 brickor.

AAA EEE I Y ÅÅ ÄÄ Ö G K LLLL M NN P RRR SS TT V X Z ??