Påsen innehåller 7 brickor.

E Y F G K LL N RRR S TT