Påsen innehåller 21 brickor.

AA EE II Y ÅÅ B D G H K LL NN P RRRRR S TT X