Påsen innehåller 13 brickor.

AA E I Y ÅÅ G K LL N P RRRR S T X