Påsen innehåller 15 brickor.

AA E I Y ÅÅ G K LL N P RRRRR S TT X