Påsen innehåller 15 brickor.

AAA E O U Y Ä C D KK L N RR S TT V ??