Påsen innehåller 7 brickor.

AAA E O U Y C KK L R ??