Påsen innehåller 21 brickor.

AAAA E O U Y Ä C D F KK L N RRR SSSS TT V ??