Påsen innehåller 27 brickor.

AAAAA EE I OO U Y Ä B C D F KK L N RRRR SSSS TT V ??