Påsen innehåller 12 brickor.

AAA EE II Ä D G L NN SS TT Z ?