Påsen innehåller 17 brickor.

AAA EEE II Å Ä D G LL NNN SS TT V Z ?