Påsen innehåller 24 brickor.

AAAA EEE III O Å Ä D F G K LL NNN R SSS TT V Z ?