Påsen innehåller 29 brickor.

AAAA EEE III O Y Å Ä D F G J K LL NNNNN R SSS TTT V Z ?