Påsen innehåller 8 brickor.

II OO Å ÖÖ BB D F L M RR