Påsen innehåller 15 brickor.

AA II OO Å ÖÖ BB D F LL M P RR SS T