Påsen innehåller 32 brickor.

AAA EEE II OOO U Y Å ÖÖ BB D FF G LLL M NNN P RRR SSSS TT