Påsen innehåller 26 brickor.

AA EE II OO U Y Å ÖÖ BB D FF LLL M NNN P RR SSS TT