Påsen innehåller 13 brickor.

AA E O Ö C DD F G KK LL N R S TTT