Påsen innehåller 17 brickor.

AA E I OO Ö B C DD F G KK LL N R S TTTT