Påsen innehåller 36 brickor.

AAA EEE I OO Ä Ö B C DDD FF G KKK LL NNN PP RRRR SSS TTTTTT X