Påsen innehåller 29 brickor.

A EEE I O Y Å ÄÄ Ö DD HH K LLL NNN RRRR SSS TTTTTT X