Påsen innehåller 45 brickor.

AA EEEEE I OO Y Å ÄÄ ÖÖ DDD F G HH KK LLLL M NNNN RRRRR SSSS TTTTTTT V X