Påsen innehåller 51 brickor.

AA EEEEE I OOO U Y Å ÄÄ ÖÖ B DDD F GG HH KK LLLL MM NNNN RRRRR SSSS TTTTTTT V X ?