Påsen innehåller 25 brickor.

A EE I O Y Å ÄÄ DD HH LLL NNN RRRR SS TTTTTT X