Påsen innehåller 12 brickor.

AA E II O U Ö B D GG K N RR TT X