Påsen innehåller 22 brickor.

AA E II O U Ä ÖÖ B C D GG KK N P RRR SSSS TT X