Påsen innehåller 33 brickor.

AA EE II OO U Å Ä ÖÖ C DD F G J KK L M NNN P RRRRR SSSSS TT X