Påsen innehåller 27 brickor.

AA E II O U Ä ÖÖ B C D F GG KK L NN P RRR SSSSS TT X Z