Påsen innehåller 25 brickor.

AAAA E I UU ÄÄ Ö B DD HH KKK LL M NN R SSS TTT V