Påsen innehåller 37 brickor.

AAAAAA E I O UU ÄÄ Ö B DDDD HH KKK LL MM NNN P RRR SSSS TTT V X