Påsen innehåller 32 brickor.

AAAAA E I UU ÄÄ Ö B DDDD HH KKK LL M NNN P R SSSS TTT V X