Påsen innehåller 19 brickor.

AAAA E I ÄÄ Ö B DD H KK LL M NN R SS TT V