Påsen innehåller 31 brickor.

AA EE III OOO Ä Ö C F K LL NNN P RRRRRR SSSS TTTTT ??