Påsen innehåller 50 brickor.

AAA EEE IIII OOOO U ÄÄ Ö C DD FF G H KK LLL NNNNN PP RRRRRR SSSSS TTTTT V Z ??